ناشنوایان و گنگ ما ستایش می کنیم

.

2023-03-29
    و كل لحن بلون معنى و معنى